Stamboom Palmen

Stamboom Palmen (Groningse Tak)
Ga naar de inhoud
Joh. Palmen > Militaire Dienst
Staat van dienst van fuselier Johannes Palmen
Johannes heeft o.a. gediend in het 2e regiment infanterie van het Bataafsche leger in de periode dat Noord-Nederland nog een zelfstandig Koninkrijk vormde onder Lodewijk Napoleon en Hortense de Beauharnais. Ten tijde van het Koninkrijk Holland (1806-1810) wordt het voormalige Staatse leger gereorganiseerd en geconcentreerd in een beperkt aantal garnizoenssteden. Uit zijn staat van dienst akte blijkt deelname aan de campagnes van het Franse leger en geallieerden in Oostenrijk (Austerlitz), Pruisen en het destijds Zweedse Stralsund (thans Noord-Dutisland). Vervolgens vertrekt hij in september 1808 met de Hollandse Brigade naar Spanje. Hier woedt een guerillaoorlog. Na een schot in de rechter voet wordt hij in maart 1809 gerepatrieerd naar zijn depotgarnizoen te Groningen.

Op 10 oktober 1811 wordt hij volgens het signalement akte  in  Groningen uitgeschreven, net na op 10 juli per Keizerlijk decreet het Koninkrijk wordt geannexeerd: “ Holland is met het Keizerrijk herenigd”.
Waarschijnlijk is Johannes door zijn verwonding ontsnapt aan de veldtocht naar Rusland, die een veelvoud aan Nederlandse slachtoffers zal eisen.
Het signalement vermeld verder de datum van inschrijving  in juli 1805. Deze datum is veelzeggend. De Bataafsche Republiek werd gedwongen als geallieerde de Franse veldtochten te ondersteunen. De legers werden gehergroepeerd in kamp Zeist. Na oprichting van het Koninkrijk Holland wordt het tweede regiment Infanterie van Linie in oktober 1806 naar Wesel gestuurd  voor een veldtocht naar Pruisen (Weser/Elbe gebied) ook bekend als de Vierde Coalitieoorlog. De in de staat van dienst genoemde veldtochten stemmen vrijwel volledig overeen met de bekende historische gegevens. Niet bekend is in hoeverre de verantwoordelijke officieren, die de akten ondertekenden daadwerkelijk in deze en later militaire acties waren betrokken.

Het schot in de voet van Johannes Palmen opgelopen in Spanje heeft er met zekerheid voor gezorgd dat ik hiervan verhaal kan doen. De intensiteit en frekwentie van de Franse veldtochten werd hierna alleen nog maar groter. Uiteindelijk waren bij de heroprichting  door Koning Willem I van het Nederlandsche Leger op 9 januari 1814 nog slechts 800 militairen in actieve dienst.
©  JF Palmen 2013
Bijgewerkt tot 20 Augustus 2021
Terug naar de inhoud