Stamboom Palmen

Stamboom Palmen (Groningse Tak)
Ga naar de inhoud
Joh. Palmen
Johannes Palmen (1783-1835)
Johannes Palmen (1783-1835) is vanuit Maastricht, als soldaat via vele omzwervingen in het jaar 1810 in Groningen terecht gekomen. waar hij op 20 januari 1811 in het huwelijk trad met Neeltje Goossen Kampinga (1790-1858), en hier als gepensioneerd soldaat een poelierszaak aan de Vismarkt dreef. Johannes  en Neeltje kregen samen 8 kinderen.Na het overlijden van Johannes  in 1835, is Neeltje in 1838 weer in het huwelijk getreden met Johannes van Meekeren

Er zijn tegenstrijdige aanwijzingen over de afstamming van deze Johannes Palmen.
Volgens de trouwakte en de latere overlijdensakte was Johannes in 1788 in Maastricht geboren.
De Johannes Palmen uit de Groninger militaire akten geeft bij zijn inschrijving echter een aantal twijfelachtige feiten prijs:
-       leeftijd 18 jaar, geboren 1787. Dit is strijdig met de vermelding van zijn leeftijd in diverse latere Groninger familieakten van zijn kinderen,
        waaruit de geboorte-jaren 1777, 1785, 1786 en 1788 afleidbaar zijn,
-       geboorteplaats Maastricht: geen enkele aanwijzing dat in 1787 en omliggende dorpen iemand van die naam is gedoopt,
-       vorige woonplaats Ambagt: laat diverse interpretaties toe en het
-       beroep vader jager: zonder nadere aanduiding van regiment. In de volkstelling van 1794 geeft hij als zijn beroep “fileur de laine” (vlasdraadspinner) op.
Niet ter discussie staan zijn religie: Rooms Katholiek en zijn fysieke kenmerken:
-       lengte 5 voet, 3 duim en 2 streep,
-       rond voorhoofd, kleine neus en
-       donkerbruin haar en wenkbrauwen.
Voor een overzicht van de diverse akten van Johannes Palmen en Neeltje Gooossen Kampinga, zie akten


De Vismarkt te Groningen rond 1813 (Gravure van dr. mr. A. T. Schuitema Meyer)
©  JF Palmen 2013
Bijgewerkt tot 20 Augustus 2021
Terug naar de inhoud