Stamboom Palmen

Stamboom Palmen (Groningse Tak)
Ga naar de inhoud
DNA
Haplogroep R1a
Alle Y-chromosomen van de mens die we vandaag observeren van de hele wereldbevolking, kunnen teruggebracht worden tot enkele chromosomen van een groep van mannen die vermoedelijk meer dan 100.000 jaar geleden leefde in Noord-Oost Afrika. Zij maakten deel uit van de eerste groep van 'moderne' mensen die geschat wordt op minder dan 10.000 individuen. De Y-chromosomen van deze mannen vertoonden onderling geen of zeer beperkte variatie. Aangezien alle huidige Y-chromosomen afstammen van deze Y-chromosomen kan men stellen dat alle aanwezige variaties die we nu wereldwijd observeren sindsdien toegenomen zijn. Door naar alle aanwezige variaties te kijken kunnen onderzoekers vervolgens Y¬chromosomen plaatsen in zogenaamde haplogroepen die onderling een meer recentere gemeenschappelijke voorvader hebben gehad. Op basis van deze aanpak wordt de afkomst en de migratie-route van deze groep Y¬chromosomen verder achterhaald.

De groep waartoe mijn Y-chromosoom behoort noemt men 'R1a'. Voor deze groep werd reeds de oorsprong en migratieroute achterhaald. De groep waartoe R1a behoorde, migreerde na de exodus uit Afrika 60.000 jaar geleden eerst naar Zuid-Azië. Minder dan 25.000 jaar geleden [20.000-35.000 jaar geleden] verdeelde deze groep zich onder in twee haplogroepen, namelijk R1a en R1b. Vandaag komt R1a voornamelijk voor in Oost-Europa en in Centraal-Oost-Azië; R1b komt daarentegen in een hoge frequentie voor in West-Europa. De huidige verspreiding van de R1a-groep in Europa wordt voornamelijk toegeschreven aan migraties als reacties op het einde van de laatste ijstijd zo'n 11.500 jaar geleden.
©  JF Palmen 2013
Bijgewerkt tot 20 Augustus 2021
Terug naar de inhoud