Stamboom Palmen

Stamboom Palmen (Groningse Tak)
Ga naar de inhoud
DNA
DNA Onderzoek
Ik was één van de in totaal 300 mannen uit zes Vlaamse regio's die geselecteerd werden op basis van wetenschappelijke criteria omtrent de genealogische afkomst langs vaderlijke lijn., en heb meegedaan aan een DNA onderzoek met het Romeins DNA-project, een organisatie van de KU Leuven in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen.
Na het afnemen van mijn speeksel werd mijn DNA onderzocht in het Laboratorium van Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie te Leuven.
Na het laboratoriumwerk dat enkele maanden tijd nodig had, zijn ze tot het volgende resultaat gekomen van het genetisch onderzoek naar mijn Y-chromosoom.
Mijn Y-chromosoom werd onderverdeeld binnen de haplogroep R1a en sub-haplogroep R-M198*.

Allereerst werd mijn Y-chromosoom ondergebracht binnen een evolutionaire groep waardoor de migratieroute van mijn voorouders konden achterhalen en in kaart worden gebracht.
Naast mijn Y-chromosoom onder te verdelen in een evolutionaire groep, werd het chromosoom ook vergeleken met deze van andere donoren binnen het project. Men vond dat mijn familie-specifieke Y-chromosomale variant gekoppeld kon worden met die van een andere geanalyseerde DNA-donor. Op basis van onze overlappende paternale stamreeksen (gemeenschappelijke voorouder minstens <1900) en identieke familienamen is er biologisch bewijs gevonden voor de correctheid van mijn juridische afkomst.

Kaart met een  overzicht van de populatie Haplogroep R1a.
Deze kaart is opgemaakt op basis van de huidige inzichten van de wetenschap.
©  JF Palmen 2013
Bijgewerkt tot 20 Augustus 2021
Terug naar de inhoud