Stamboom Palmen

Stamboom Palmen (Groningse Tak)
Ga naar de inhoud
Joh. Palmen > Militaire Dienst
Zweden 1806-1807
Eind oktober 1806 trokken twee Bataafse divisies, waaronder drie regimenten infanterie van linie en twee bataljons lichte infanterie met in totaal 12.000 Nederlandse militairen Duitsland in om deel te nemen aan de veldtocht in Pruisen en Pommeren onder de bevelen van de Franse generaals Michaud en Gobert. Generaal Daendels, die weer dienst genomen had op 16 september 1806, en die commandant was van een divisie met een klein aantal Hollandse eenheden, bezette Oost-Friesland. Generaal Dumonceau formeerde een derde divisie en bereidde zich voor bij het Noorderleger te voegen. Deze derde divisie bevond zich op 3 november te Paderborn. Op 19 november werd Hameln met een garnizoen van 9000 man ingenomen. Het 8e Regiment Infanterie onder bevel van generaal D.H. Chasse werd achtergelaten.

Bij de belegering van Kolberg in juni/juli 1807 speelden de Hollandse troepen een belangrijke rol. In 1807 belegeren Frans/Nederlandse troepen de vesting Stralsund aan de Oostzee, gelegen in Zweeds Pommeren. Op 1 april doen de Zweedse troepen een uitval en verjagen zij de Franse en Nederlandse eenheden. Dankzij ingrijpen van generaal Dumonceau zelf wordt deze nederlaag ongedaan gemaakt. Enkele weken later staan de Frans/Nederlandse troepen weer voor de stad.

Op 23 november begaf de Hollandse divisie zich op weg naar Nienburg. Twee dagen later gaven generaal Strachwitz en zijn garnizoen van 3000 man zich over aan Dumonceau. Vervolgens marcheerde de divisie naar Bremen om er de winter door te brengen. De divisie ontving het bevel om de kusten te bewaken vanaf de monding van de Ems tot aan die van de Weser.
Franse Belegering van Stralsund op 20 Augustus 1807
©  JF Palmen 2013
Bijgewerkt tot 20 Augustus 2021
Terug naar de inhoud