DNA Onderzoek - Stamboom Palmen

Genealogie Familie Palmen
(Groningse Tak)
Ga naar de inhoud
DNA
DNA Onderzoek
In verband met het Romeins DNA-project, een organisatie van de KU Leuven in samenwerking met Familiekunde Vlaanderen.
Na het afnemen van mijn speekselstaal werd mijn DNA onderzocht in het Laboratorium van Forensische Genetica en Moleculaire Archeologie te Leuven.
Na het laboratoriumwerk dat enkele maanden tijd nodig had, zijn ze tot het volgende resultaat gekomen van het genetisch onderzoek naar mijn Y-chromosoom.

Allereerst werd mijn Y-chromosoom ondergebracht binnen een evolutionaire groep waardoor de migratieroute van mijn voorouders in kaart konden achterhalen.
Mijn Y-chromosoom werd onderverdeeld binnen de haplogroep R1a en sub-haplogroep R-M198*.
Naast mijn Y-chromosoom onder te verdelen in een evolutionaire groep, werd het chromosoom ook vergeleken met deze van andere donoren binnen het project. Men vond dat mijn familie-specifieke Y-chromosomale variant gekoppeld kon worden met die van een andere geanalyseerde DNA-donor. Op basis van onze overlappende paternale stamreeksen (gemeenschappelijke voorouder minstens <1900) en identieke familienamen is er biologisch bewijs gevonden voor de correctheid van mijn juridische afkomst.

Kaart met een  overzicht van de populatie Haplogroep R1a.
Deze kaart is opgemaakt op basis van de huidige inzichten van de wetenschap.
Bijgewerkt tot 23 Juni 2020
©  JF Palmen 2013
Terug naar de inhoud